Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2687585 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2005
Citat: KOGOJ, Simon. Dinamična ocena potresne ranljivosti armiranobetonskih sten pravokotnega prereza : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Kogoj], 2005. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2687585]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2687585 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56