Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2688097 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2005
Citat: ZALETEL, Sašo. Spremljanje in kontrola izvajanja gradbenega projekta : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Zaletel], 2005. 94 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2688097]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2688097 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56