Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2690145 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Vid MAROLT // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2005
Citat: STANIČ, Dalibor. Programski sistem za projektiranje ravninskih armiranobetonskih okvirjev s postopkom načrtovanja nosilnosti : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Stanič], 2005. 132 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2690145]


Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2690145 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56