Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2690657 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2005
Citat: BRANK, Boštjan. Nonlinear shell models with seven kinematic parameters. Comput. methods appl. mech. eng.. [Print ed.], 2005, letn. 194, str. 2336-2362, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2690657]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 2690657 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56