Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 26977 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.25
Leto: 1995
Citat: TOMAŽEVIČ, Miha, FISCHINGER, Matej. Veliki hanšinski potres : Poročilo o študijskem obisku po potresu Hyogoken_Nanbu 17.1.1995 prizadetega območja. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo-ZRMK, 1995. 32 str., ilustr.
Povzetek: V poročilu so opisane posledice potresa Hyogoken-Nanbu, ki je 17. januarja 1995 prizadel območje mesta Kobe na Japonskem. Navedeni so osnovni podatki o potresu in opisane njegove neposredne posledice, opisan pa je tudi odziv na potres, tj. akcije reševanja in pomoči. Natančneje so prikazane posledice potresa na stavbe in objekte prometne infrastrukture. [COBISS.SI-ID 26977]


Tipologija: 2.25
COBISS ID 26977 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56