Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 26994 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1999
Citat: LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara. Jalovišče Boršt : verjetnostna ocena vršnega pospeška tal. Ljubljana: URSG, 1999. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 26994]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 26994 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56