Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2702689 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2005
Citat: ZUPAN, Aleš. Napetosti v monolitni umetni plezalni steni : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Zupan], 2005. 81 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2702689]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2702689 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56