Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2757473 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // Komentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1990
Citat: FLAJS, Rado. Teoretične osnove in program ANSR za nelinearno analizo konstrukcij : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Flajs], 1990. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2757473]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2757473 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56