Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2776929 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Mentor pri doktorskih disertacijah
Leto: 2005
Citat: REBEC, Andrej. Modeliranje obnašanja aluminijeve kupole naftnega rezervoarja v pogojih požara : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Rebec], 2005. 132 str., 5 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2776929]
Tipologija: Član komisije za zagovor
COBISS ID 2776929 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56