Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2777697 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Član komisije za zagovor
Leto: 2005
Citat: GORUP, Igor. Analiza sodobnih metod dimenzioniranja jeklenih rezervoarjev po standardih Evrokod : magistrska naloga. Ljubljana: [I. Gorup], 2005. V, 134 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2777697]
Tipologija: Član komisije za zagovor
COBISS ID 2777697 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57