Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2800737 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Komentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1984
Citat: ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana. Analiza obnašanja stenaste armiranobetonske stavbe pri potresni obtežbi : diplomska naloga. Ljubljana: [Š. Marjana], 1984. 88, 2 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2800737]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2800737 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57