Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 28049453 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2008
Citat: FAJFAR, Peter. Razred za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede. Letop. Slov. akad. znan. umet., 2008, knj. 58: 2007, str. 229-231. [COBISS.SI-ID 28049453]


Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 28049453 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57