Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2805089 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // Komentor pri diplomskih delih
Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Žiga TURK // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Leto: 1986
Citat: TURK, Žiga. Geometrijsko modeliranje - mejni model : diplomska naloga. Ljubljana: [Ž. Turk], 1986. 124 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2805089]


Tipologija: 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
COBISS ID 2805089 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56