Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 28069120 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1987
Citat: DUHOVNIK, Janez. Razvoj programske opreme za računalniško projektiranje montažnih armiranobetonskih konstrukcij, (Računalnik v gradbenem inženirstvu). Ljubljana: RSS, 1987. 124 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 28069120]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 28069120 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56