Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 28074752 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1990
Citat: LAPAJNE, Janez. Kmalu sto let od potresa, ki je porušil Ljubljano : še o stiskah slovenske seizmologije. Delo (Ljubl.), 32, št.282 (5.XII.1990), str.7. [COBISS.SI-ID 28074752]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 28074752 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56