Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 28105216 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1987
Citat: FAJFAR, Peter, RISMAL, Mitja. Račun konstrukcij pri potresni obtežbi, (Ljudska obramba in družbena samozaščita). Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 28105216]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 28105216 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56