Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2819425 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vid MAROLT // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Leto: 1969
Citat: MAROLT, Vid. Določanje koeficientov togostne matrike konstrukcij z experimentalno metodo : diplomska naloga. Ljubljana: [V. Marolt], 1969. [74] f. [COBISS.SI-ID 2819425]


Tipologija: 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
COBISS ID 2819425 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56