Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2823009 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.20 Predgovor, spremna beseda
Leto: 2005
Citat: IBRAHIMBEGOVIĆ, Adnan, BRANK, Boštjan. Editorial, Engineering structures: nonlinear analysis, optimal design and identification. Eng. comput., 2005, letn. 22, št. 5-6, str. 485. [COBISS.SI-ID 2823009]
Tipologija: 1.20 Predgovor, spremna beseda
COBISS ID 2823009 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57