Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2839137 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Maja KRESLIN // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Matjaž DOLŠEK // Komentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2005
Citat: KRESLIN, Maja. Modeliranje konstrukcij stavb za potresne ananlize po EC 8 - primer stavbe na Jamovi 2 : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Kreslin], 2005. 100 7., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2839137]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2839137 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56