Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 28629248 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.05 Poljudni članek
Leto: 1991
Citat: DUHOVNIK, Janez. Neizkoriščeni alternativni viri. Planin. vestn., 1991, let. 91, št. 7/8, str.289-293, ilustr. [COBISS.SI-ID 28629248]
Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 28629248 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56