Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2895201 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2005
Citat: MIJATOVIĆ, Vladimir. Semantične spletne storitve : diplomska naloga. Ljubljana: [V. Mijatović], 2005. IX, 105 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2895201]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2895201 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56