Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2902625 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej ROZMAN // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Matjaž DOLŠEK // Komentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2005
Citat: ROZMAN, Matej. Nelinearna analiza nesimetrične armiranobetonske stavbe pri potresni obtežbi : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Rozman], 2005. 132 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2902625]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2902625 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56