Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2903393 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.13 Objavljeni povzetek predavanja na strokovni konferenci
Leto: 2005
Citat: FAJFAR, Peter. Osnove projektiranja potresno odpornih konstrulcij : Evrokod 8. V: Usposabljanje projektantov za projektiranje v okviru popotresne obnove : Ljubljana, 16. junij 2005. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, 2005, 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2903393]


Tipologija: 1.13 Objavljeni povzetek predavanja na strokovni konferenci
COBISS ID 2903393 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57