Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2907745 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Karmen POLJANŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matjaž DOLŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2003
Citat: DOLŠEK, Matjaž, FAJFAR, Peter, MARUŠIĆ, Damjan, PERUŠ, Iztok, POLJANŠEK, Karmen. Extension of the N2 method to probabilistic assessment of 3D structures : LESSLOSS, Risk Mitigation for Earthquake and Landslides, Integrated project GOCE-CT-2003-505488, Deliverable 76, September 2005, (Global Change and Ecosystems, Pr. 1.1.6.3). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Institute of Structural Engineering, Earthquake Engineering and Construction IT, 2005. [97] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2907745]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 2907745 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56