Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2910305 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // Komentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2005
Citat: TERČIČ, Sonja. Uporaba nelinearne analize za oceno potresne odpornosti armiranobetonske stavbe po EC8 : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Terčič], 2005. 109 str., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2910305]


Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2910305 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56