Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2924897 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Peter FAJFAR // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 2005
Citat: FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej. Evrokod 8 - Nov evropski in slovenski standard za projektiranje potresnoodpornih objektov = Eurocode 8 - new European and Slovenian standard for design of structures for earthquake resistance. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 27. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 27.-28. oktober 2005. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2005, str. 115-122, tabele. [COBISS.SI-ID 2924897]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 2924897 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56