Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2927457 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Karmen POLJANŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Maja KRESLIN // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matjaž DOLŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2005
Citat: FAJFAR, Peter, DOLŠEK, Matjaž, FISCHINGER, Matej, KRESLIN, Maja, PERUŠ, Iztok, POLJANŠEK, Karmen. Analiza primerov dinamičnega odziva zemljin in konstrukcij med potresi : podpora uvajanju standarda EVROKOD 8 v Sloveniji : razvojno-raziskovalna naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2005. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2927457]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 2927457 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56