Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2928481 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Član komisije za zagovor
Leto: 2005
Citat: POLJANŠEK, Martin. Eksperimentalno podprta analiza odziva okvirne konstrukcije s sendvičastimi kompozitnimi ploščami na vodoravno in navpično obtežbo : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Poljanšek], 2005. XXII, 183 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2928481]
Tipologija: Član komisije za zagovor
COBISS ID 2928481 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56