Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 29373440 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Urednik
Leto: 1992
Citat: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 6. seminarja, Ljubljana, april 1992. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1992. IV, 407 str., ilustr. ISBN 86-80223-20-4. [COBISS.SI-ID 29373440]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 29373440 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56