Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 29454848 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.02 Strokovna monografija
Peter FAJFAR // 2.02 Strokovna monografija
Leto: 1982
Citat: BUBNOV, Sergej, FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej, RIBARIČ, Vladimir, TOMAŽEVIČ, Miha. Graditev objektov visokogradnje na seizmičnih območjih : ocena pravilnika, (Publikacija IKPIR, št.25). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo, geodezijo: Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij: Seizmološki zavod SRS, 1982. 250 str., [1] f. zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 29454848]
Tipologija: 2.02 Strokovna monografija
COBISS ID 29454848 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56