Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 294758 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1992
Citat: KRAJNC, Ana, DUJMOVIĆ, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka, FORSTNER, Barbara, GRENKO, Mateja, BREČKO, Andreja, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, KALAN, Urška, KLARIČ, Mojca, KOŠAK, Tatjana, KUČIŠ, Natalija, LAINŠČEK, Andrej, ŠOBA, Saša. Mednarodna primerjalna analiza študija andragogov na izbranem vzorcu tujih univerz. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko, 1992. 109 str. [COBISS.SI-ID 294758]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 294758 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56