Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 29537 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Matej FISCHINGER // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 1994
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez, ALJINOVIĆ, Bruno, BREŠKA, Zdene, LOGAR, Janko, MATIČEC, Dubravko, POLJAK, Marijan, PRELOGOVIĆ, Eduard, PREMRU, Uroš, RIBARIČ, Vladimir, SOČAN, Smiljan, VIDIC, Tomaž, FISCHINGER, Matej, GODEC, Matjaž, HRŽIČ, Majda, VIDRIH, Renato. Verjetnostna ocena potresne nevarnosti na lokaciji Nuklearne elektrarne Krško : revizija 1 : naročnik Nuklearna elektrarna Krško. Ljubljana: FAGG, IKPIR, 1994. 1 zv. [loč. pag.], ilustr. [COBISS.SI-ID 29537]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 29537 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56