Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2956129 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tatjana ISAKOVIĆ // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 1998
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana. Računalništvo in informatika : študijsko gradivo za vaje za 1. letnik UNI - gradbeništvo : šol. leto 1998/1999 - 2001/2002. Ljubljana: [T. Isaković], 2005. 1 el. optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 2956129]
Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 2956129 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56