Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2956385 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tatjana ISAKOVIĆ // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 2004
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana. Nonlinear Dynamic Analysis of Civil Engineering Structures : študijsko gradivo na International Master Degree Study in Computational Engineering : predavanja na University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering : šol. leto 2004/2005. Ljubljana: [T. Isaković], 2005. 1 el. optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 2956385]
Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 2956385 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56