Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2964065 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tatjana ISAKOVIĆ // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 1998
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana. Računalništvo in informatika : študijsko gradivo za vaje za 1. letnik UNI - gradbeništvo : šol. leto 1998/1999 - 2001/2002. Ljubljana: [T. Isaković], 2005. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2964065]
Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 2964065 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56