Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2964577 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tatjana ISAKOVIĆ // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 2003
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana. Računalniško projektiranje konstrukcij : študijsko gradivo za 3. letnik VSŠ - gradbeništvo : šol. leto 2003/2004 - 2005/2006. Ljubljana: [T. Isaković], 2005. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2964577]
Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 2964577 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57