Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2966369 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej ROZMAN // 2.25
Matjaž DOLŠEK // Komentor - drugo
Peter FAJFAR // Mentor - drugo
Leto: 2005
Citat: ROZMAN, Matej. Nelinearna analiza nesimetrične armiranobetonske stavbe pri potresni obtežbi : delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovi nagrad študentom za leto 2005, pod mentorstvom akad. prof. dr. Petra Fajfarja in somentorstvom asist. dr. Matjaža Dolška. Ljubljana: [M. Rozman], 2005. 132 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2966369]


Tipologija: Mentor - drugo
COBISS ID 2966369 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56