Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2971163 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
// 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1992
Citat: STANEK, Marjan, DAMJANIĆ, Frano. Nelinearna analiza armirano betonskih konstrukcij = Nonlinear analysis of reinforced concrete structures. V: OBLAK, Maks (ur.). Kuhljevi dnevi '92, Portorož, 24.-25. september 1992. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 1992, str. 287-294.
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 2971163 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56