Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 29725440 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1989
Citat: DUHOVNIK, Janez. Razvoj programske opreme za računalniško projektiranje montažnih armiranobetonskih konstrukcij, (Razvoj programske opreme za računalniško projektiranje montažnih armiranobetonskih konstrukcij), (Računalnik v gradbenem inženirstvu). Ljubljana: RSS, 1989. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 29725440]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 29725440 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56