Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2972769 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2005
Citat: ŠAFARIČ, Sandra. Testiranje nekaterih končnih elementov za plošče = Testing of some finite elements for plates : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Šafarič], 2005. X, 75 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2972769]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2972769 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56