Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 29754368 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1990
Citat: FAJFAR, Peter, KRŽIČ, Franci, RISMAL, Mitja. Račun konstrukcij pri potresni obtežbi, (Zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami), (Ljudska obramba in družbena samozaščita). Ljubljana: RSS, 1990. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 29754368]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 29754368 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56