Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2979425 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // Komentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2005
Citat: BAŠIČ, Sara. Modeliranje in analiza stenasto-okvirne konstrukcije po EC 8 : diplomska naloga = Modelling and analysis of a wall-frame structure according to EC8 : graduation thesis. Ljubljana: [S. Bašič], 2005. 112 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2979425]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2979425 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56