Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2981729 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Karmen POLJANŠEK // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2005
Citat: MELINK, Teja. Primerjava eno-in dvodimenzionalne analize nihanja tal pri potresni obtežbi : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Melink], 2005. XVII, 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2981729]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2981729 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57