Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2984801 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matevž DOLENC // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Vlado STANKOVSKI // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Žiga TURK // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2005
Citat: DOLENC, Matevž, STANKOVSKI, Vlado, TURK, Žiga. Grid Technology in Civil Engineering. V: TOPPING, Barry H. V. (ur.). Innovation in Civil and Structural Engineering Computing, (Saxe-Coburg publications on computational engineering). Stirling: Saxe-Coburg, 2005, str. 75-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 2984801]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 2984801 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56