Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2997601 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 3.11 Radijski in TV prispevki
Leto: 2005
Citat: FAJFAR, Peter. Podobe znanja : Program Ars - 3. program Radia Ljubljana, 11. november 2005 : portret. Ljubljana, 2004. [COBISS.SI-ID 2997601]


Tipologija: 3.11 Radijski in TV prispevki
COBISS ID 2997601 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56