Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2998881 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2005
Citat: TURK, Žiga. Semantic Grid Roadmap. V: GOBLE, C. Semantic Grid: The Convergence of Technologies : Dagstuhl Seminar 05271, 3.7.-8.7.2005, Schloss Dagstuhl. [S.l], 2005, ilustr. [COBISS.SI-ID 2998881]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 2998881 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56