Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3000417 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Iztok PERUŠ // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Peter FAJFAR // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2005
Citat: FAJFAR, Peter, MARUŠIĆ, Damjan, PERUŠ, Iztok. The extension of the N2 method to asymetric buildings. V: PEREZ - GAVILAN E., Juan Jose (ur.). Tendencias y retos de la Ingenieria Sismica : En homenaje al dr. Luis Esteva Maraboto, Ciudad de Mexico, 12 de septiembre de 2005 : Fiesta Americana - Reforma Mexico, Reforma 80 - Ciudad de Mexico. Instituto de Ingenieria Unam, 2006, 16 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3000417]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 3000417 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57