Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3008865 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Karmen POLJANŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2000
Citat: BEG, Darko, LOGAR, Janko, POLJANŠEK, Karmen, MOŽE, Primož. Poročilo o oceni potresne ogroženosti baterije vertikalnih rezervoarjev za utekočinen plin na lokaciji Verovškova 59, Ljubljana. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za metalne konstrukcije, 2000. 175 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3008865]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 3008865 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56