Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 302363 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Aleš MIHELIČ // NERAZPOREJENO
Leto: 1992
Citat: MIHELIČ, Aleš. Optimiranje prostorskega sistema linijskih konstrukcij : magisterij. Ljubljana: [A. Mihelič], 1992. 87 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 302363]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 302363 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56