Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 30771968 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.02 Strokovna monografija
Peter FAJFAR // 2.02 Strokovna monografija
Leto: 1982
Citat: BUBNOV, Sergej, FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej, RIBARIČ, Vladimir, TOMAŽEVIČ, Miha, ANIČIĆ, Dražen, POCESKI, Apostol, ROSMAN, Riko, STEINMAN, V.. Izgradnja objekata visokogradnje u seizmičkim područjima : ocena pravilnika, (Publikacija IKPIR, št.25-sh). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo: Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij: Seizmološki zavod SRS, 1982. 287 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30771968]
Tipologija: 2.02 Strokovna monografija
COBISS ID 30771968 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56